Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Opzegging Bevoegdhedenovereenkomst ACM en TenneT veilingmiddelen

De ACM en TenneT zijn overeengekomen de Bevoegdhedenovereenkomst over veilingmiddelen per 22 november 2022 op te zeggen.

De Bevoegdhedenovereenkomst

De ACM en TenneT hebben in 2015 afspraken gemaakt over de teruggave van de congestie-ontvangsten (destijds: veilingmiddelen) aan de afnemers van TenneT. Met congestie-ontvangsten worden de inkomsten bedoeld die TenneT haalt uit het veilen van transportcapaciteit op grensoverschrijdende hoogspanningsverbindingen. De congestie-ontvangsten die TenneT eind 2014 in beheer had waren opgelopen tot bijna € 721 miljoen. De ACM vond dit ongewenst en heeft daarom met TenneT in de Bevoegdhedenovereenkomst afgesproken dat deze congestie-ontvangsten gefaseerd zouden worden teruggegeven aan de afnemers in de jaren 2017 tot en met 2024. Ook staan in deze overeenkomst afspraken over de teruggave van de congestie-ontvangsten die TenneT vanaf 2015 zou ontvangen. De teruggave van congestie-ontvangsten leidt tot lagere tarieven.

In de overeenkomst werd verder vastgelegd dat toekomstige interconnectorprojecten niet langer uit de congestie-ontvangsten worden gefinancierd, maar dat deze worden vergoed uit de tarieven.

Veilen van capaciteit

De hoogspanningsnetten in Nederland, Noorwegen, Duitsland, België en Denemarken zijn via interconnectoren met elkaar verbonden. Hierdoor kan elektriciteit grensoverschrijdend verhandeld worden. TenneT beheert deze verbindingen. Indien de vraag naar capaciteit op een verbinding groter is dan het aanbod, dan wordt deze capaciteit geveild. De ontvangsten van deze veiling moet TenneT apart beheren. De inkomsten die TenneT uit deze veilingen ontvangt zijn de zogenoemde congestie-ontvangsten.

De Bevoegdhedenovereenkomst is overbodig geworden

In artikel 19 van Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit staat voorgeschreven hoe de congestie-ontvangsten moeten worden gebruikt. In eerste instantie moeten de congestie-ontvangsten worden ingezet om te garanderen dat de interconnectiecapaciteit daadwerkelijk beschikbaar is voor grensoverschrijdende handel, of om deze capaciteit te behouden of te vergroten. Pas wanneer deze doelen op adequate wijze gehaald worden, kan TenneT de opbrengsten inzetten om de transporttarieven te verlagen. De afspraken over de teruggave van de congestie-ontvangsten in de Bevoegdhedenovereenkomst zijn daarmee overbodig geworden.

 

Documenten

Opzeggen Bevoegdhedenovereenkomst ACM-TenneT (PDF - 113.74 KB)