Kruimelpad

Opbrengst van het werk van de ACM in 2018

De ACM wil een effectieve en efficiënte toezichthouder zijn. We willen dáár optreden waar het echt een verschil maakt voor consument en markt. Daarom hebben we aandacht voor de impact van ons werk.

Opbrengst 2018: 880 miljoen euro

Jaarlijks berekent de ACM hoeveel euro consumenten naar schatting hebben bespaard door ons ingrijpen in de markt. Dit noemen we opbrengst. Over 2018 heeft het werk van de ACM ongeveer 880 miljoen euro voor consumenten opgeleverd. Deze opbrengst bestaat uit:

  • Ongeveer 290 miljoen euro voor werkzaamheden die in 2018 zijn afgerond
  • Ongeveer 590 miljoen euro voor activiteiten uit voorgaande jaren waarvan de opbrengsten nog doorlopen in 2018

De ACM presenteert alle bedragen in prijzen van 2018: bedragen uit voorgaande jaren zijn dus gecorrigeerd voor inflatie.

 

Zie ook