Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwikkelingen digitale revolutie zowel kans als risico

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de digitale economie hoog op de agenda in 2018 en 2019. De ACM schetst in haar jaarlijkse signaal aan de politiek enkele gevolgen van de snelle digitalisering van markten voor het ACM toezicht. Digitalisering biedt grote voordelen en kansen voor consumenten en ondernemingen. Maar er zijn ook risico’s voor misbruik van marktmacht of potentieel nadelige effecten van geavanceerde software in websites. De ACM roept de politiek op na te denken over nieuwe kaders voor deze snelle ontwikkelingen.

Risico’s

In het signaal van de ACM is er onder meer aandacht voor risico’s op het ontstaan van misbruik van marktmacht in de digitale markten. Bedrijven in de digitale economie kunnen heel snel heel groot worden. Daarom stelt de ACM voor de balans te evalueren tussen regulering vooraf en toezicht achteraf. Er zijn daarnaast risico’s omdat de gehanteerde software die wordt gebruikt in websites (het algoritme) veelal ondoorzichtig is. Zo zouden zelflerende algoritmes kunnen gaan samenspannen en kartels vormen. Ook ziet de ACM risico’s wanneer consumenten op basis van de over hen vergaarde gegevens individueel een selectief aanbod of andere prijs te zien krijgen dan anderen. De wenselijkheid hiervan is een politieke afweging.

Kansen

De ACM ziet kansen in het benutten van waardevolle gegevens van bedrijven. Daarmee zouden innovatieve diensten kunnen worden ontwikkeld door partijen die nu nog buitenspel staan. De toezichthouder adviseert breed te inventariseren of die waardevolle gegevens bestaan. Vervolgens is de afweging of bedrijven vrijwillig data kunnen delen of dat het beter is om dit te verplichten. Het verzilveren van de vele kansen van digitalisering vraagt een zorgvuldige belangenafweging die per toepassing of sector anders kan uitvallen.

Signaal

In het jaarlijkse signaal geeft de Autoriteit Consument en Markt aan hoe ze tegen actuele ontwikkelingen aankijkt. Hiermee wil de toezichthouder de politiek aanzetten tot nadenken over risico’s en kansen die de ACM waarneemt.

 

Zie ook