Kruimelpad

Visie & opinie

ACM Signaal 2018

11-04-2018

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de digitale economie hoog op de agenda in 2018 en 2019. De ACM schetst in haar jaarlijkse signaal aan de politiek enkele gevolgen van de snelle digitalisering van markten voor het ACM toezicht. Digitalisering biedt grote voordelen en kansen voor consumenten en ondernemingen. Maar er zijn ook risico’s voor misbruik van marktmacht of potentieel nadelige effecten van geavanceerde softwareregels in websites. De ACM roept de politiek op na te denken over nieuwe kaders voor deze snelle ontwikkelingen.

‘Het Signaal’ is een jaarlijkse publicatie van de ACM waarin ze wijst op maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsvraagstukken die van belang zijn voor haar toezicht. De ACM stuurt de publicatie op 11 april 2018 naar de minister van Economische Zaken en Klimaat.