Kruimelpad

Ontwerpmethodebesluit regionaal netbeheer elektriciteit 2022–2026

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) consulteert het ontwerpmethodebesluit voor regionaal netbeheer elektriciteit. Belanghebbenden kunnen tot en met 31 mei 2021 reageren.

Wat zijn methodebesluiten?

De methodebesluiten zijn de basis voor de tariefregulering van regionale elektriciteitsnetbeheerders. De ACM stelt de tarieven vast die de regionale netbeheerders elektriciteit in rekening mogen brengen voor het transport van elektriciteit over het distributienet en voor de aansluiting.

De ACM legt de methode waarmee de tarieven worden bepaald vast in het zogenaamde methodebesluit. Het toezicht van de ACM zorgt ervoor dat afnemers een redelijke prijs betalen voor de diensten van de regionale netbeheerders elektriciteit.

 

Documenten

Ontwerpmethodebesluit regionaal netbeheer elektriciteit 2022–2026 (PDF - 1.61 MB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 - Formule (PDF - 566.53 KB) Bijlage 2 - Wettelijk kader (PDF - 419.08 KB) Bijlage 3 - WACC (PDF - 1.17 MB) Bijlage 3A - WACC berekening (XLSX - 73.36 KB)

Onderzoeken

The Brattle Group - The WACC for the Dutch Electricity TSO and Electricity and Gas DSOs (PDF - 736.46 KB) The Brattle Group – Memorandum Accounting for Quantitative Easing (PDF - 782.02 KB) Prof. C.N. Teulings - Memorandum the Brattle Group on the effect of QE on the WACC (PDF - 909.52 KB) Frontier Economics - Criteria to select peers for efficient beta estimation (PDF - 652.63 KB)