Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit over spanningseisen en frequentiebanden

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld over het voorstel van Netbeheer Nederland waarin de eisen van de Netcode elektriciteit voor elektriciteitsproductie-eenheden worden gewijzigd. Met het ontwerpbesluit beoogt ACM de spanningseisen voor elektriciteitsproductie-eenheden toe te voegen aan de Netcode elektriciteit en een inconsistentie van de frequentiebanden te herstellen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

De laatste dag waarop u uw zienswijze kunt indienen is op dinsdag 24 maart 2020.
 

 

Documenten

Ontwerp codebesluit over spanningseisen en frequentiebanden (PDF - 109.47 KB)