Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Ontwerp codebesluit Net op zee II

14-03-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld over het voorstel van Netbeheer Nederland om de Netcode elektriciteit en de Meetcode elektriciteit te wijzigen.

De ACM maakt met dit besluit een afweging tussen twee belangen. Enerzijds is er de wenselijkheid dat een aangeslotene de keuzevrijheid heeft om zelf een meetverantwoordelijke voor zijn aansluiting aan te wijzen. Anderzijds zijn er economische voordelen om slechts één meetverantwoordelijke per offshore-platform aan te wijzen. Dit bespaart kosten voor de offshore-platforms.

De ACM is van mening dat de economische voordelen doorslaggevend zijn. De aangeslotenen op offshore-platforms dienen daarom gezamenlijk een meetverantwoordelijke aan te wijzen.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Meer in deze zaak