Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit Allocatie netverliezen gas

De ACM heeft een ontwerpbesluit opgesteld waarmee de allocatie van de netverliezen gas aan de regionale netbeheerders wordt vastgelegd in de codes.

Per 1 januari 2020 hebben netbeheerders de taak om netverliezen in te kopen. Het netverlies is het verschil tussen het gas dat een netgebied in stroomt en het gas dat aan afnemers kan worden toegewezen. Dit verschil wordt onder meer veroorzaakt door lekkages, meetfouten en onnauwkeurigheden in de systematiek van het toewijzen van gas.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie van de kennisgeving in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen bij de ACM. De ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerp codebesluit allocatie netverliezen gas (PDF - 356.39 KB)