Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit allocatie netverliezen gas

Besluit waarmee de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de codes vastlegt hoe de allocatie en reconciliatie van het netverlies gas aan regionale netbeheerders verloopt.

Per 1 januari 2020 hebben netbeheerders de wettelijke taak om netverliezen in te kopen. Het netverlies voor regionale netbeheerders is het verschil tussen het gas dat een netgebied in stroomt en het gas dat in dat netgebied aan afnemers kan worden toegewezen. Dit verschil wordt onder meer veroorzaakt door lekkages, meetfouten en onnauwkeurigheden in de systematiek van het toewijzen van gas.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?