Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontheffingsbesluit overname elf locaties van Blueprint door Korian (ontheffingsbesluit)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Korian Holding Nederland B.V. (voorheen genaamd Stepping Stones Home & Care B.V.) een ontheffing van de wachtperiode verleend om elf locaties van de Blueprint Groep B.V. over te nemen. Een ontheffing van de wachtperiode is een tijdelijke toestemming voor een overname. Deze wordt alleen verleend als er sprake is van een bijzondere situatie, zoals een faillissement.

Op 28 januari 2020 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet en een ontheffingsverzoek in de zin van artikel 40 van de Mededingingswet. Hierin werd gemeld dat Korian voornemens is om elf locaties van Blueprint over te nemen. De ontheffing van de wachtperiode is verleend op 30 januari 2020.

Normaal gesproken mogen ondernemingen pas een overname tot stand brengen als de ACM hiervoor definitieve toestemming heeft gegeven na een inhoudelijke beoordeling. De ACM kan hierop een uitzondering maken en ontheffing verlenen van de wachtperiode als er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals een faillissement.

De ACM is nu bezig met de inhoudelijke beoordeling of de concentratie door mag gaan. De ontheffing loopt daar niet op vooruit.

 

Documenten

Ontheffingsbesluit overname elf locaties van Blueprint door Korian (ontheffingsbesluit) (PDF - 221.2 KB)