Kruimelpad

Ontheffingsbesluit overname afdelingen Slotervaart door OLVG

ACM verleent ontheffing wachtperiode voor overname door OLVG van afdelingen Slotervaartziekenhuis

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de Stichting OLVG een ontheffing van de wachtperiode verleend om de afdelingen maag-, darm- en leverziekten, longziekten, neurochirurgie, neurologie (uitsluitend neuromodulatie), chirurgie en interne geneeskunde (uitsluitend diabeteszorg, HIV behandeling, complexe cardiologie) van Slotervaartziekenhuis B.V. over te nemen. Een ontheffing van de wachtperiode is een tijdelijke toestemming voor een overname. Deze wordt alleen verleend als er sprake is van een bijzondere situatie, zoals een faillissement.

Op 21 december heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet en een ontheffingsverzoek in de zin van artikel 40 van de Mededingingswet. Hierin werd gemeld dat Stichting OLVG voornemens is om een aantal afdelingen van het failliete Slotervaartziekenhuis over te nemen. De ontheffing van de wachtperiode is verleend op 31 december 2018.

Normaal gesproken mogen ondernemingen pas een overname tot stand brengen als de ACM hiervoor definitieve toestemming heeft gegeven na een inhoudelijke beoordeling. De ACM kan hierop een uitzondering maken en ontheffing verlenen van de wachtperiode als er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals een faillissement.

De ACM is nu bezig met de inhoudelijke beoordeling of de concentratie door mag gaan. De ontheffing loopt daar niet op vooruit.