Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontheffing Waterschap Amstel Gooi en Vecht ingetrokken

Op 2 augustus 2004 heeft de voorganger van de ACM (Dienst uitvoering en toezicht Energie) een ontheffing aan het Waterschap Amstel Gooi en Vecht voor het beheer van hun net verleend.

De waterzuiveringsinstallatie van het waterschap is aangesloten op de productie-installatie van AEB. AEB  heeft de ACM verzocht vast te stellen dat AEB voor al haar verbindingen geen netbeheerder hoeft aan te wijzen. Gelet op deze aanvraag heeft het Waterschap aan de ACM verzocht om de aan haar verleende ontheffing in te trekken met als voorwaarde dat de ACM de aanvraag van AEB toekent.

Het stelsel van verbindingen van AEB is niet aan te merken als gesloten distributiesysteem. De ACM heeft daarom geen ontheffing verleend in de zin van Artikel 15, eerste lid, E-wet. De ACM heeft vastgesteld dat de verbinding tussen de productie-installatie van AEB en het waterschap kwalificeert als een directe lijn. AEB hoeft daarom, voor zover zich geen wijzigingen voordoen, voor dit stelsel geen netbeheerder aan te wijzen. Gelet hierop heeft de ACM besloten de ontheffing van het Waterschap in te trekken. 

 

Documenten

Ontheffing Waterschap Amstel Gooi en Vecht ingetrokken (PDF - 282.1 KB)