Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

AEB hoeft geen netbeheerder aan te wijzen

Op 16 augustus 2016 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een aanvraag voor een ontheffing van AEB Exploitatie B.V. ontvangen. Een ontheffing is nodig om een eigen elektriciteitsnet te kunnen beheren. AEB heeft de ACM verzocht om vast te stellen dat zij geen netbeheerder hoefde aan te wijzen. Als reactie op deze aanvraag heeft de ACM besloten om aan AEB geen ontheffing te verlenen. De ACM heeft vastgesteld dat het stelsel van verbindingen van AEB niet is aan te merken is als een elektriciteitsnet in de zin van de Elektriciteitswet 1998. Dit stelsel van verbindingen kan daarmee geen gesloten distributiesysteem zijn en het verlenen van een ontheffing is niet mogelijk.

AEB heeft in haar aanvraag een melding gedaan van een directe lijn zoals bedoeld in artikel 9h E-wet. Op de productie-installatie van AEB is namelijk een waterzuiveringsinstallatie aangesloten van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In haar besluit heeft de ACM vastgesteld dat deze verbinding is aan te merken als een directe lijn. De ACM merkt op dat de aanvrager als producent heeft voldaan aan haar meldplicht voor een directe lijn. De ACM neemt de melding op in het ‘Openbaar register van meldingen directe lijnen'.

AEB hoeft, voor zover zich geen wijzigingen voordoen, voor dit stelsel geen netbeheerder aan te wijzen.

 

Documenten

Besluit AEB hoeft geen netbeheerder aan te wijzen (PDF - 534.87 KB)