Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek spanningskwaliteit in elektriciteitsnetten

De ACM heeft onderzoek laten uitvoeren door ENGIE Laborelec naar de ontwikkelingen in de spanningskwaliteit in elektriciteitsnetten. Onder spanningskwaliteit wordt onder andere verstaan: de hoogte van de spanning, de grenzen waarbinnen spanning mag variƫren, hoe snel en in welke mate de variatie mag plaatsvinden en spanningsdips. Een slechte spanningskwaliteit kan leiden tot storingen of schade aan apparatuur of bedrijfsprocessen bij afnemers.

De energietransitie brengt uitdagingen voor de spanningskwaliteit met zich mee. De ACM wil met dit onderzoek proactief inspelen op de ontwikkeling van de spanningskwaliteit. Daarnaast wil de ACM inzicht krijgen in mogelijke problemen zodat de netbeheerders hier tijdig op in kunnen spelen en hiervoor de juiste maatregelen kunnen treffen.

Het onderzoek wijst uit dat de huidige spanningskwaliteit op de netten goed is, met uitzondering van enkele lokale problemen en in toenemende mate te hoge spanningen op laagspanningsnetten. Overspanningen kunnen onder andere leiden tot het uitschakelen van omvormers van zonnepanelen. Het rapport geeft aanbevelingen over hoe de spanningskwaliteit op laagspanningsnetten beter in kaart gebracht kan worden. Hierdoor kunnen netbeheerders effectiever op deze problematiek inspelen.

In aanvulling hierop hebben de onderzoekers een aantal aanbevelingen gedaan over de technische en communicatieve inrichting van het meetprogramma spanningskwaliteit. Voorbeelden van de aanbevelingen zijn: geautomatiseerde verwerking van de beschikbare data, beschikbaarheid van de metingen verhogen, eerder en meer informatie verstrekken bij spanningsdips en het verrichten van meer continue metingen in laagspannings- en middenspanningsnetten.

De ACM gaat in gesprek met netbeheerders en belangenorganisaties om te bespreken op welke wijze de aanbevelingen van het rapport geĆÆmplementeerd kunnen worden.