Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek publiekspercepties over colportage

De ACM ontvangt regelmatig klachten van consumenten over colportage – verkoop aan de deur. Om meer zicht te krijgen op de omvang van de overlast die consumenten hiervan ervaren heeft Centerdata in opdracht van de ACM onderzoek uitgevoerd. Met behulp van een vragenlijst is 1788 mensen gevraagd hoe zij denken over verkoop aan de deur en wat hun ervaringen ermee zijn.

In het onderzoek werden de volgende vragen gesteld:

  • In welke mate wordt er overlast ervaren van deurverkoop?
  • In welke mate heeft men positieve ervaringen met deze wijze van verkoop?
  • Zijn consumenten op de hoogte van de kanalen waar men met klachten terecht kan?
Uit het onderzoek bleek dat de meeste mensen (53%) wel eens een verkoper aan de deur krijgen. 45% van hen ervaart dat contact als negatief. Mensen vinden deze methode van verkopen niet nuttig, onprettig en onbetrouwbaar. Een groot deel van de deelnemers geeft aan colportage het liefst helemaal te laten verbieden.

Men geeft aan vooral energiecontracten aangeboden te krijgen aan de deur, maar ook loterijen, internet en televisie contracten worden genoemd door de deelnemers.

Op de vraag waar mensen een negatieve ervaring met deurverkoop zouden melden, geeft het merendeel aan dat bij het desbetreffende bedrijf zelf te zullen doen. Een enkeling noemt de ACM of de consumentenbond/een consumentenorganisatie. Ook worden de politie, gemeente, consumentenprogramma’s of de ombudsman genoemd, vaak als tweede stap ná het melden bij de desbetreffende organisatie. Slechts weinig mensen (4,5%) die in het verleden een negatieve ervaring aan de deur gehad hebben, hebben daar melding van gedaan.
 

Documenten

Rapport publiekspercepties colportage (PDF - 368.63 kB)