Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek naar toezicht op algoritmische toepassingen

Dit position paper is een vertrekpunt van waaruit de ACM het toezicht op algoritmische toepassingen verder wil ontwikkelen. Het biedt algemene handvatten voor onderzoeken naar overtredingen waarbij algoritmische toepassingen een rol spelen.

De ACM beschrijft in het position paper wat algoritmische toepassing zijn en wanneerzij relevant zijn voor de ACM. Vervolgens licht de ACM toe hoe zij in de praktijk algoritmische toepassingen kan onderzoeken en bespreekt zij enkele uitdagingen waar zij in de praktijk mee te maken kan krijgen.

De ACM draagt met deze publicatie bij aan de nationale en internationale discussie over de toepassing van AI (artificiële intelligentie) door bedrijven en het toezicht daarop door toezichthouders.

 

Documenten

Position Paper Toezicht op algoritmes (PDF - 593.59 KB)