Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nieuwe regels ACM stimuleren aanbod vaste contracten, weer ruime keuze voor consument

De nieuwe regels voor het opzeggen van vaste contracten voor levering van gas en/of elektriciteit die op 1 juni 2023 zijn ingegaan hebben er voor gezorgd dat er weer meer vaste contracten worden aangeboden. Uit de Monitor Consumentenmarkt Energie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat het aantal vaste contracten met een looptijd van 1 jaar of langer met ruim 50% is gestegen. Er zijn ook weer meer leveranciers die vaste contracten met een langere looptijd aanbieden.

Naast het aanbod van vaste contracten hebben consumenten ook ruime keuze voor contracten met dynamische of variabele tarieven. De tarieven voor nieuwe variabele contracten zijn afgelopen maand met ruim 5% gedaald. Consumenten kunnen voor een nieuw contract bij hun huidige of bij een andere leverancier terecht.

De ACM heeft de regels voor het opzeggen van vaste contracten aangepast om het voor leveranciers aantrekkelijker te maken om vaste contracten aan te bieden. Als consumenten hun vaste contract vóór het einde van de looptijd opzeggen, moeten zij een opzegvergoeding betalen die gelijk is aan het bedrag van het verlies dat de energieleverancier hierdoor lijdt. Omdat een vast contract met deze nieuwe regels ook echt een vast contract is, roept de ACM consumenten en andere kleinverbruikers op extra goed op te letten bij het afsluiten van een vast contract. Consumenten die een nieuwe contract willen afsluiten moeten het beschikbare aanbod zelf ook altijd goed vergelijken en nooit zomaar akkoord gaan met een ongevraagde aanbieding, bijvoorbeeld via de telefoon.

Monitor Klantbeleving

Tegelijk met de update van de Monitor Consumentenmarkt Energie publiceert de ACM ook een Monitor Klantbeleving met de resultaten van consumentenonderzoek dat de ACM sinds 2018 jaarlijks laat uitvoeren. Het onderzoek laat zien wat de kennis, de beleving en het gedrag van consumenten met betrekking tot de energiemarkt is.

Uit de Monitor Klantbeleving blijkt dat consumenten iets minder tevreden zijn over de dienstverlening door hun leverancier (een daling van 77% in 2022 naar 72% in 2023). Consumenten zijn vooral ontevreden over de prijs die ze moeten betalen. Het aantal consumenten dat de energieprijzen als (zeer) hoog ervaart, is gestegen van 78% in 2022 naar 84% in 2023.

Consumenten hebben minder klachten over de manier waarop zij door hun eigen leverancier geïnformeerd worden over de prijs die ze moeten betalen voor gas en elektriciteit. Het aantal consumenten dat de prijsinformatie eenvoudig vindt weergegeven steeg van 36% naar 46%. Omdat energieleveranciers allemaal op hun eigen manier de kostenopbouw weergeven, vinden consumenten het wel moeilijk om de tarieven van energieleveranciers onderling te vergelijken. Van de onderzochte consumenten heeft 36% hier moeite mee.

Duidelijke informatie over einde prijsplafond

Leveranciers en vergelijkingssites die nog nieuwe contracten voor gas en elektriciteit met tarieven boven het prijsplafond aanbieden, moeten transparant zijn over het effect van het einde van het prijsplafond op 1 januari 2024. De ACM heeft in mei gecontroleerd of vergelijkingssites hieraan voldoen. Vergelijkingssites die hier niet duidelijk over waren zijn hier op aangesproken door de ACM en hebben dit op hun website verduidelijkt.

Klantbeleving warmteverbruikers

In de Monitor Klantbeleving heeft de ACM ook onderzoek laten doen naar huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet. Hieruit blijkt dat 64% van de onderzochte consumenten tevreden is over de kwaliteit (dit was in 2022 70%). Warmteverbruikers vinden de prijzen voor warmte wel erg hoog (72% van de ondervraagde consumenten, in 2022 was dit 77%). Van de onderzochte warmteverbruikers heeft 13% er (zeer) veel vertrouwen in dat leveranciers voor warmte het belang van klanten scherp voor ogen houden, 50% heeft hier (zeer) weinig vertrouwen in.