Kruimelpad

Regelgeving

Nieuwe Europese verordening voor grensoverschrijdend pakketvervoer

22-05-2018

De Europese Commissie wil dat het voor consumenten makkelijker wordt om online producten in andere Europese landen te kopen. Daarom is er een verordening vastgesteld om de tarieven van grensoverschrijdend pakketvervoer transparanter te maken voor consumenten en bedrijven. Deze verordening treedt op 22 mei 2018 in werking. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt in Nederland toezicht op deze verordening en krijgt ook een aantal nieuwe taken.

Inhoud van de verordening

De verordening introduceert een aantal verplichtingen voor bedrijven die pakketvervoersdiensten aanbieden. Als zij meer dan 50 werknemers hebben of in meerdere EU-landen actief zijn, moeten zij zich bij de ACM registreren. Ook moeten ze jaarlijks gegevens aan de ACM opsturen over onder andere hun volumes, omzetten en hun tarievenlijsten voor enkelstukspostzendingen. Een pakketvervoerder is een onderneming die één of meer grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten aanbiedt. Het gaat hier om het ophalen, sorteren, het vervoer en de distributie van pakketten.

De verordening  verplicht  webwinkels  om consumenten voorafgaand aan een aankoop te informeren over de beschikbare bezorgopties, bezorgkosten en klachtenprocedures van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.

Implementatie van de verordening

Pakketvervoerders moeten  zich later dit jaar bij de ACM registreren en in de eerste helft van 2019 de voorgeschreven informatie bij de ACM  aanleveren. De standaardformulieren die hiervoor gebruikt worden, zullen later dit jaar door de Europese Commissie worden vastgesteld.