Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Monitor Nummeruitgifte 2021

De Monitor Nummeruitgifte geeft een overzicht van alle telefoonnummers die in Nederland worden gebruikt, en van alle beschikbare telefoonnummers per 31 december 2021.

In de nummerplannen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat welk telefoonnummer voor welk doel gebruikt mag worden. Op basis hiervan kent de ACM nummers toe aan bedrijven en organisaties, en houdt de ACM toezicht op het gebruik.

Om dit toezicht goed uit te voeren, rapporteert de ACM jaarlijks over het verloop van de nummeruitgifte. Dat is nodig voor het beheer van de nummerplannen en om te kunnen anticiperen op mogelijke nummertekorten. Met de uitkomsten van de rapportage kan de ACM besluiten het toezicht op het gebruik van nummers te verscherpen. Ook kan het ministerie met de uitkomsten overwegen om de nummervoorraad uit te breiden of een bestemming aan te passen.

De nummers vallen binnen zes nummerplannen. Per nummerplan en per categorie geeft de rapportage een korte omschrijving van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de beschikbaarheid van de desbetreffende nummers.

Het aantal toegekende informatie- en abonnee-informatienummers vertoont al jaren een dalende trend. Om misbruik te voorkomen is de ACM streng bij het beoordelen van aanvragen voor informatienummers en houdt scherp toezicht op het gebruik van deze nummers.

Hoewel het aantal toegekende 06-nummers licht daalt, blijft de vraag naar 06-nummers groot. Het uitgiftepercentage van 06-nummer is 87,53 procent.

 

Documenten

Monitor nummeruitgifte 2021 (PDF - 907.96 KB)