Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Mercuria Energy Netherlands wil, via haar dochteronderneming Mercuria Clean Energy Investments, N & P Beheer overnemen (concentratiemelding)

Mercuria Energy Netherlands B.V. wil, via haar dochteronderneming Mercuria Clean Energy Investments B.V., N & P Beheer B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 18 september 2023 de Autoriteit Consument en Markt om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Mercuria Clean Energy Investments B.V.: is een wereldwijd actief energie- en grondstoffenbedrijf. De kernactiviteiten van Mercuria zijn de handel in energieproducten, waaronder ruwe olie en andere aardolieproducten, maar ook biodiesel, aardgas, elektriciteit, koolstofemissierechten, steenkool en, in mindere mate, onedele metalen en petrochemische producten.
  • N & P Beheer B.V.: is een onderneming die zich bezighoudt met afvalbeheer, recycling en de productie van alternatieve brandstoffen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355