Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Meldingen uitval elektriciteitscentrales steeds vaker op tijd, maar het moet nog beter

Het stopzetten van windmolens of elektriciteitscentrales betekent dat er minder aanbod van elektriciteit is waardoor de prijs omhooggaat. Dat is belangrijke informatie voor andere leveranciers, handelaren en grote afnemers. Daarom moeten alle marktdeelnemers dit tijdig en tegelijkertijd weten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft hier in februari van dit jaar ook al aandacht voor gevraagd en constateert nu dat voorwetenschap steeds vaker op tijd en op de juiste manier wordt gemeld. Toch komt het volgens de toezichthouder nog te vaak voor dat uitval van productie niet of niet tijdig wordt gemeld.

Producenten die niet tijdig melden of die geen duidelijke meldingen doen worden daar door de ACM op aangesproken. De ACM blijft de komende tijd toezicht houden op het melden van voorwetenschap en kijkt daarbij ook naar meldingen over gasproductie of -levering. Daarnaast vraagt de ACM ook specifiek aandacht voor het feit dat het stilzetten van windmolens om trekvogels een veilige doorgang te geven volgens de REMIT-verplichtingen ook gemeld moet worden.

Als er op basis van rekenmodellen grote hoeveelheden trekvogels worden verwacht, worden windparken op zee tijdelijk stilgezet om de vogels een veilige doortocht te geven. De ACM onderstreept het belang hiervan. Aangezien een steeds groter deel van de energieproductie op zee plaatsvindt is een dergelijke stop in toenemende mate ook impactvol op de groothandelsmarkten voor elektriciteit. Het huidige opgestelde vermogen op de Noordzee betreft bijna 2.5 GW. Op het moment dat windparkeigenaren vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de instructie krijgen om tijdelijk hun windmolens stop te zetten vanwege de vogeltrek, moeten zij deze informatie direct openbaar maken.

Update indicatoren REMIT

De ACM publiceert drie keer per jaar een update over indicatoren van het toezichtwerk op grond van de REMIT-verordening (Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparancy). Deze Europese regelgeving heeft tot doel de integriteit en transparantie op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas te bevorderen. De ACM ziet er op toe dat marktdeelnemers de verplichting naleven om voorwetenschap te publiceren, zich te registreren en handelsgegevens te rapporteren. De ACM ziet ook toe op dat er geen handel met voorwetenschap plaatsvindt of marktmanipulatie. Hierin trekt de ACM samen op met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De bevoegdheid om toe te zien op de groothandelsmarkten voor energie is neergelegd bij beide toezichthouders.