Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Meldingen nieuwe passagiersdiensten per spoor door Heurotrain – trajecten Groningen-Amsterdam-Parijs en Amsterdam-Londen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 12 november 2023 opentoegangsmeldingen ontvangen van Heurotrain die van plan is om vanaf 12 december 2027 passagiersdiensten per spoor aan te bieden op de trajecten:
 

  1. Groningen-Amsterdam-Parijs (16x per dag) en
  2. Amsterdam-Londen (15x per dag)

Meer informatie over deze diensten is opgenomen in de onderstaande kennisgevingsformulieren en bijbehorende dienstregelingen.

Kader voor opentoegangsdiensten

Treinvervoerders mogen opentoegangsdiensten aanbieden zolang deze diensten het economisch evenwicht van een concessie niet in gevaar brengen. Treinvervoerders die opentoegangsdiensten willen gaan aanbieden moeten dit melden, waarna de ACM de melding publiceert. Belanghebbenden (concessiehouders en concessieverleners) kunnen de ACM binnen een maand na de melding vragen om te onderzoeken of het economisch evenwicht in gevaar komt, als zij hier voldoende aanwijzingen voor hebben.

Aanvragen van een analyse door de ACM

Mocht u als betrokken concessieverlener, betrokken concessiehouder, infrastructuurbeheerder of andere belanghebbende bevoegde autoriteit (artikel 11, lid 2, onder b, Richtlijn 2012/34/EU) aanwijzingen hebben dat de voorgenomen treindienst het economisch evenwicht van één of meer betrokken concessies in gevaar brengt, dan kunt u de ACM vragen dit te onderzoeken. Deze aanvraag moet voldoen aan artikel 7 van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795.

U kunt uw aanvraag tot en met 12 december 2023 per e-mail versturen naar opentoegang [at] acm [punt] nl.

Bij voorgaande meldingen van opentoegangsdiensten die vanaf december 2022 zijn gedaan, heeft de ACM de aanvragen van een analyse van het economisch evenwicht voor de toekomstige hoofdrailnetconcessie niet-ontvankelijk verklaard, omdat de toekomstige concessie op het moment van het melden van de opentoegangsdiensten nog niet was verleend.

 

Documenten

Formulier melding opentoegangsdienst Heurotrain – Amsterdam-London (PDF - 144.33 KB) Dienstregeling – Amsterdam-London (PDF - 55.57 KB) Formulier melding opentoegangsdienst Heurotrain – Groningen-Amsterdam-Parijs (PDF - 143.07 KB) Dienstregeling – Groningen-Amsterdam-Parijs (PDF - 57.56 KB)