Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Melding nieuwe passagiersdienst per spoor door Stichting Mat'54 Hondekop-vier – Utrecht Maliebaan – Utrecht Centraal / Amersfoort Centraal

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 25 september 2023 een melding ontvangen van de Stichting Mat'54 Hondekop-vier die van plan is om passagiersdiensten per spoor aan te bieden tussen Utrecht Maliebaan en Utrecht Centraal en tussen Utrecht Maliebaan en Amersfoort Centraal. De startdatum voor de dienst is 1 januari 2026 of zoveel eerder als redelijkerwijs mogelijk is, maar niet eerder dan 1 januari 2025.

De frequentie en stops die deze treinen maken zijn vermeld in het onderstaande kennisgevingsformulier.

Kader voor opentoegangsdiensten

Treinvervoerders mogen opentoegangsdiensten aanbieden zolang deze diensten het economisch evenwicht van een concessie niet in gevaar brengen. Treinvervoerders die opentoegangsdiensten willen gaan aanbieden moeten dit melden, waarna de ACM de melding publiceert. Belanghebbenden (concessiehouders en concessieverleners) kunnen de ACM binnen een maand na de melding vragen om te onderzoeken of het economisch evenwicht in gevaar komt, als zij hier voldoende aanwijzingen voor hebben.

Aanvragen van een analyse door de ACM

Mocht u als betrokken concessieverlener, betrokken concessiehouder, infrastructuurbeheerder of andere belanghebbende bevoegde autoriteit (artikel 11, lid 2, onder b, Richtlijn 2012/34/EU) aanwijzingen hebben dat de voorgenomen treindienst het economisch evenwicht van één of meer betrokken concessies in gevaar brengt, dan kunt u de ACM vragen dit te onderzoeken. Deze aanvraag moet voldoen aan artikel 7 van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795.

U kunt uw aanvraag tot en met 25 oktober 2023 per e-mail versturen naar opentoegang [at] acm [punt] nl.

 

Documenten

Formulier kennisgeving passagiersdienst - Stichting Mat54 - Utrecht Maliebaan - Utrecht Centraal en Amersfoort.pdf (PDF - 170.9 KB)