Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Melding nieuwe passagiersdienst per spoor door Qbuzz – traject Amsterdam-Frankfurt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 9 november 2023 een opentoegangsmelding ontvangen van Qbuzz die van plan is om vanaf 1 januari 2027 een passagiersdienst per spoor aan te bieden op het traject Amsterdam-Frankfurt (6 ritten per dag). Qbuzz staat binnenlandsgebruik van deze dienst toe. Dat wil zeggen dat deze diensten kan worden gebruikt door reizigers binnen Nederland, bijvoorbeeld reizigers tussen Amsterdam en Arnhem.

Meer informatie over deze dienst is opgenomen in het onderstaande kennisgevingsformulier.

Kader voor opentoegangsdiensten

Treinvervoerders mogen opentoegangsdiensten aanbieden zolang deze diensten het economisch evenwicht van een concessie niet in gevaar brengen. Treinvervoerders die opentoegangsdiensten willen gaan aanbieden moeten dit melden, waarna de ACM de melding publiceert. Belanghebbenden (concessiehouders en concessieverleners) kunnen de ACM binnen een maand na de melding vragen om te onderzoeken of het economisch evenwicht in gevaar komt, als zij hier voldoende aanwijzingen voor hebben.

Aanvragen van een analyse door de ACM

Mocht u als betrokken concessieverlener, betrokken concessiehouder, infrastructuurbeheerder of andere belanghebbende bevoegde autoriteit (artikel 11, lid 2, onder b, Richtlijn 2012/34/EU) aanwijzingen hebben dat de voorgenomen treindienst het economisch evenwicht van één of meer betrokken concessies in gevaar brengt, dan kunt u de ACM vragen dit te onderzoeken. Deze aanvraag moet voldoen aan artikel 7 van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795.

U kunt uw aanvraag tot en met 9 december 2023 per e-mail versturen naar opentoegang [at] acm [punt] nl.

Bij voorgaande meldingen van opentoegangsdiensten die vanaf december 2022 zijn gedaan, heeft de ACM de aanvragen van een analyse van het economisch evenwicht voor de toekomstige hoofdrailnetconcessie niet-ontvankelijk verklaard, omdat de toekomstige concessie op het moment van het melden van de opentoegangsdiensten nog niet was verleend.

 

Documenten

Formulier melding opentoegangsdienst Qbuzz - Amsterdam-Frankfurt (PDF - 257.58 KB)