Kruimelpad

Meer onderzoek nodig naar overname in kalversector

De Van Drie Group wil Van Dam overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt meer onderzoek noodzakelijk naar de gevolgen van deze overname voor bijvoorbeeld melkveehouders en andere slachterijen. De Van Drie Group is in de gehele keten van de vleeskalversector actief, en houdt zich bezig met de inkoop van kalveren, voer voor kalveren, kalverhouderij, kalverslachterij en verkoop (export) van kalfsvlees. De Van Drie Group is marktleider in de kalversector. Van Dam is vooral actief als handelaar van kalveren en in de kalverhouderij.

Kalversector

Nederland heeft een belangrijke positie in de Europese kalfsvleesproductie. Melkveehouders verkopen hun jonge kalveren aan onder andere kalverhouderijen. Behalve kalveren uit Nederland, worden er ook kalveren uit andere delen van Europa geĆÆmporteerd om hier gemest en geslacht te worden. Het overgrote deel van het kalfsvlees wordt weer geĆ«xporteerd, met name binnen Europa. Er zijn veel ontwikkelingen in de kalversector onder andere gericht op verduurzaming en dierenwelzijn.

Hoe gaat het verder?

Als de partijen besluiten om hun overnameplannen door te zetten en bij de ACM een vergunning aanvragen, gaat de ACM de gevolgen van deze overname verder onderzoeken. Er wordt dan meer onderzoek gedaan naar de verschillende markten in de kalversector. De ACM wil weten welke gevolgen de overname heeft voor de positie van de melkveehouders, de concurrenten van de Van Drie Group en Van Dam en de verkoop van gemeste kalveren aan slachterijen.

Wat doet de ACM bij fusies en overnames?

Het is bij elke fusie of overname de vraag of direct na de transactie en in de toekomst nog voldoende concurrentie overblijft. Concurrentie zorgt ervoor dat een product voor een goede prijs en kwaliteit op de markt is en dat innovatie wordt gestimuleerd. Daarom beoordeelt de ACM vooraf of de bedrijven mogen fuseren of elkaar mogen overnemen. De ACM gaat na of de markten goed blijven werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.