Kruimelpad

Nieuwsbericht

Meer onderzoek nodig naar overname door Thebe van zorgactiviteiten Careyn

27-02-2020

Zorginstelling Thebe wil een deel van de activiteiten van Stichting Careyn overnemen. Beide organisaties bieden wijkverpleging, dagactiviteiten, thuisbegeleiding, hospicezorg en personenalarmering in de regio West-Brabant. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeert dat er vervolgonderzoek nodig is naar de gevolgen van de overname voor wijkverpleging en dagactiviteiten in deze regio.

Vervolgonderzoek nodig naar wijkverpleging en dagactiviteiten

De twee instellingen krijgen op het gebied van de wijkverpleging en dagactiviteiten een sterke positie in een deel van de regio West-Brabant. De overname kan daarmee gevolgen hebben voor de keuzevrijheid van patiënten en de prijs, kwaliteit en innovatie van deze zorg in deze regio. Of dat het geval is, kan de ACM onderzoeken als partijen verder willen gaan met deze overname. Daarom stelt zij dat een vergunning nodig is.

Wat is wijkverpleging, wat zijn dagactiviteiten?

Wijkverpleging is thuiszorg die bestaat uit verzorging, zoals hulp bij het aankleden, wassen en eten, en verpleging aan huis, zoals wondzorg of het toedienen van medicijnen of injecties. Dagactiviteiten voor ouderen en chronisch zieken zijn gezamenlijke (sociale) activiteiten gericht op bezig zijn, recreatie en het bijhouden van vaardigheden, soms aangevuld met assistentie en persoonlijke zorg. 

Hoe gaat het onderzoek verder?

Als partijen de overname willen doorzetten, moeten ze een vergunning aanvragen. De ACM onderzoekt dan of er na de overname voldoende prikkels blijven om bijvoorbeeld de kwaliteit te verbeteren of te innoveren en om efficiënter te werken. Dat doet de ACM onder meer door te kijken of patiënten na de overname nog in voldoende mate kunnen kiezen voor andere aanbieders van wijkverpleging en dagactiviteiten in de regio West-Brabant. In een eventueel vervolgonderzoek wil de ACM in ieder geval uitgebreider kijken naar de mogelijkheden voor aanbieders van wijkverpleging en dagactiviteiten om in deze regio actief te worden dan wel hun activiteiten uit te breiden.

Controle ACM bij overnames

De ACM levert met de beoordeling van overnames bij zorginstellingen een bijdrage aan de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg. Het gaat bij de beoordeling van overnames om de gevolgen voor patiënten en verzekerden. Wanneer patiënten en zorgverzekeraars na de fusie voldoende andere opties over houden, draagt dat bij aan lagere prijzen, een hogere kwaliteit en meer innovatie van de zorg.