Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Meer onderzoek nodig naar overname 3 sierteeltvervoerders door Royal FloraHolland

Royal FloraHolland (RFH) wil drie vervoerders van bloemen en planten overnemen. Het gaat om de bedrijven De Winter, Van Marrewijk (Wematrans) en Van Zaal. De gezamenlijke activiteiten brengen zij onder in een nieuw bedrijf: Floriway. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan mogelijke problemen voor de concurrentie bij het vervoer van bloemen en planten niet uitsluiten. Daarom wil ze meer onderzoek naar deze overname doen.

Royal FloraHolland is een coöperatie van kwekers van bloemen en planten (sierteeltproducten). Daarnaast is RFH het grootste veiling- en handelsplatform ter wereld voor het verhandelen van bloemen en planten.

Kwekers die lid zijn van RFH verkopen hun producten via RFH. Dit gebeurt via de veilingklok of via rechtstreekse handel tussen kweker en koper. RFH verzorgt de financiële afhandeling en eventueel ook de logistieke afhandeling op haar veilingterreinen. Vervoerders van sierteeltproducten zoals de drie vervoerders die RFH wil overnemen, verzorgen voor kwekers en kopers het vervoer van de sierteeltproducten.

Kwekers die geen lid zijn van RFH kunnen handelen via de veilingklok van RFH, of rechtstreeks handelen met kopers zónder tussenkomst van RFH of vergelijkbare handelsplatformen.

Hoe gaat het verder?

Als de partijen besluiten om hun overnameplannen door te zetten en bij de ACM een vergunning aanvragen, gaat de ACM de gevolgen van deze overname verder onderzoeken. De ACM zal de markt voor het vervoer van bloemen en planten onderzoeken en de positie van de nieuwe combinatie van sierteeltvervoerders (Floriway) daarop. Ook zal zij dan onderzoek doen naar de markt voor de handel van sierteeltproducten en de positie van RFH op deze markt. Als RFH een dominante positie heeft op de handel van sierteeltproducten, zou zij deze positie kunnen gebruiken om Floriway te bevoordelen en concurrerende sierteeltvervoerders af te schermen van de markt. Dit zou negatieve gevolgen kunnen hebben op de prijs, kwaliteit en innovatie van het vervoer van bloemen en planten. Eén van de vragen hierbij is of de mogelijkheid van rechtstreekse handel zónder tussenkomst van RFH of vergelijkbare handelsplatformen, voldoende concurrentiedruk uitoefent op RFH.

Wat doet de ACM bij fusies en overnames?

Het is bij elke fusie of overname de vraag of direct na de transactie en in de toekomst nog voldoende concurrentie overblijft. Concurrentie zorgt ervoor dat een product voor een goede prijs en kwaliteit op de markt is en dat innovatie wordt gestimuleerd. Daarom beoordeelt de ACM vooraf of de bedrijven mogen fuseren of elkaar mogen overnemen. De ACM gaat na of de markten goed blijven werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.