Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Maximumtarieven voor warmte dalen volgend jaar licht voor meeste huishoudens

De maximumtarieven die leveranciers van warmte mogen rekenen aan een doorsnee huishouden met een eigen aansluiting dalen in 2021 gemiddeld met 0,7%. Dat blijkt uit het tarievenbesluit warmte dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gepubliceerd. De maximumtarieven voor warmte bestaan elk jaar uit levering, meting en huur voor de afleverset. Daarnaast zijn er maximumtarieven voor nieuwe aansluitingen en voor afsluitingen.

De kosten voor levering en meting mogen voor een doorsnee warmtegebruiker niet hoger zijn dan voor een gemiddelde gebruiker die zijn woning met gas verwarmt. Die koppeling met gas is in de Warmtewet vastgelegd. Omdat de kosten voor een gasverbruiker per saldo dalen, met name door dalende leveringstarieven voor gas, dalen ook de maximumtarieven voor warmte in 2021.

De tarieven voor aansluitingen, afsluitingen en de huur van afleversets zijn gebaseerd op de gemiddelde werkelijke kosten daarvan. Specifiek voor de huur van afleversets geldt vanaf 2021 dat de maximumtarieven voor alle CW-klassen hetzelfde zijn. Een CW-klasse geeft aan hoeveel warm water er per minuut kan worden geleverd. De verschillen in kosten tussen de klassen zijn zodanig klein, dat er geen onderscheid meer is in de maximumtarieven.

Warmtetarieven Checker

De in het besluit vermelde maximumtarieven zijn exclusief BTW. Op ACM ConsuWijzer kunnen verbruikers met een aansluitcapaciteit tot en met 100 kW controleren welke maximum leveringstarieven inclusief BTW voor hen gelden. Voor individuele verbruikers met een aansluitcapaciteit van meer dan 100kW stelt de ACM geen maximumtarieven vast.