Kruimelpad

Nieuwsbericht

Maximumtarieven voor warmte dalen volgend jaar licht

20-12-2019

De maximumtarieven die leveranciers van blok- en stadsverwarming mogen rekenen aan gebruikers dalen in 2020 gemiddeld met 0,6% op jaarbasis voor een doorsnee huishouden. Dat blijkt uit het tarievenbesluit warmte dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gepubliceerd.

De maximumtarieven voor warmte bestaan uit levering, meting, aansluitingen, afsluitingen en de huur voor de afleverset. De kosten voor levering en meting mogen niet hoger zijn voor een gemiddelde warmtegebruiker dan voor een gemiddelde gasgebruiker. Die koppeling met gasverbruik is in de Warmtewet vastgelegd. De tarieven voor aansluitingen, afsluitingen en de huur van afleversets zijn gebaseerd op de gemiddelde werkelijke kosten daarvan.

Striktere regels voor warmtetarieven

Vanaf 2020 gelden er striktere regels voor de warmtetarieven, op basis van de Warmtewet die 1 juli 2019 in werking is getreden. Dit komt ten goede aan de objectiviteit en transparantie van de warmtetarieven. Zo stelt de ACM voortaan ook het jaarlijkse maximale huurtarief vast voor de afleverset waarmee de warmte van het net wordt geleverd aan de woning. Ook stelt de ACM voortaan een maximum aan het eenmalige tarief voor een aansluiting op zowel een bestaand als een nieuw warmtenet. Daarnaast stelt de ACM maximumtarieven vast voor het afsluiten van een aansluiting op een warmtenet.