Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Maximumtarieven voor elektriciteitsproducten van Nuon

De ACM stelt tarieven vast die Nuon ten hoogste mag berekenen voor de elektriciteitsproducten Nuon Standaardprijs en Nuon Modelcontract met ingangsdatum 1 januari 2017. De ACM oordeelt dat Nuon tussen 1 januari 2017 en 1 juli 2017 een onredelijk tarief in rekening bracht aan ca. 130.000 klanten die alleen deze producten afnamen (niet in combinatie met gas). De ACM stelt de maximumtarieven met terugwerkende kracht vast. Dit betekent dat de maximumtarieven in de plaats komen van de door Nuon gehanteerde tarieven voor deze producten. Volgens de ACM betaalt een klant in de betreffende periode met een gemiddeld verbruik een bedrag van in totaal € 2,90 inclusief btw te veel.

De ACM ziet er op toe dat de energietarieven voor consumenten ‘redelijk’ zijn. Tarieven zijn redelijk als de energieleverancier de effecten van een doelmatige bedrijfsvoering voldoende gebruikt om de tarieven voor consumenten te verlagen. De ACM heeft in dit geval geoordeeld dat dat niet zo was.

Concurrentie tussen energieleveranciers en de mogelijkheid voor consumenten om over te stappen, zorgen in het algemeen voor lage energietarieven. Ter bescherming van energieconsumenten ziet de ACM er op toe dat zij niet meer betalen dan redelijke tarieven voor energie.

Nuon heeft aangegeven dat zij van plan is het besluit door de rechter te laten toetsen. Nuon heeft toegezegd de betrokken klanten, ongeacht de uitkomst van een eventuele juridische procedure, te compenseren.