Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb Essent niet-ontvankelijk bij besluit ACM

22-01-2019

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 15 januari 2019 het beroep van Essent Retail Energie B.V. tegen een besluit op bezwaar van de ACM van 17 mei 2018 niet-ontvankelijk verklaard.

Het CBb stelt vast dat het beroep van Essent buiten de wettelijke beroepstermijn is ingediend. Daarnaast komt het CBb tot de conclusie dat er geen omstandigheden zijn waardoor deze termijnoverschrijding verschoonbaar is. Essent wordt daarmee niet als derde-belanghebbende tot de procedure toegelaten.