Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Masys moet aanleg kabels KPN gedogen

De ACM heeft op 18 juli 2022 een besluit genomen in een geschil tussen KPN en Masys B.V. over de aanleg van glasvezelkabels. KPN had bij de ACM een verzoek om geschilbeslechting ingediend na de termijn die hiervoor staat. Toch verklaart de ACM de het verzoek ontvankelijk, omdat er bij termijnoverschrijding geen inbreuk plaatsvindt op het eigendomsrecht van de Masys.

De ACM beslist dat Masys verplicht is te gedogen dat KPN kabels aanlegt ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

 

Documenten

Masys moet aanleg kabels KPN gedogen (PDF - 539.44 KB)