Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Loodsgeldtarieven dalen licht in 2018

 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt de loodsgeldtarieven voor 2018 vast. De loodsgeldtarieven voor 2018 dalen met 1% ten opzichte van die van 2017. De combinatie van drie ontwikkelingen leidt tot een lichte daling van de tarieven.

Aantrekkende wereldhandel

De belangrijkste factor is de groei van de wereldhandel, die ook in 2018 doorzet. Hierdoor wordt verwacht dat er in 2018 meer loodsreizen zullen worden uitgevoerd dan in 2017. Zo kunnen de tarieven dalen.

Verdere alliantievorming

De alliantievorming in de containersector zet naar verwachting ook door in 2018. Het Loodswezen hanteert een systeem van frequentiekorting: hoe vaker een reder of een cluster van schepen een loodsreis aanvraagt, des te hoger is de korting op het tarief. De alliantievorming leidt tot gemiddeld meer korting en dus tot hogere basistarieven. Deze factor remt de tariefdaling af.

Verlaagde frequentiekorting

Het Loodswezen heeft in overleg met de sector het maximale percentage van de frequentiekorting verlaagd. Dit leidt tot gemiddeld lagere kortingen en daardoor tot lagere basistarieven. Dit is in het voordeel van kleinere reders die weinig of geen frequentiekorting krijgen.