Kruimelpad

Besluit

Last onder dwangsom gemeente Harlingen

23-05-2019

Exploitatiemaatschappij de Ried B.V. heeft bezwaar gemaakt tegen het eerdere besluit van de ACM van 21 december 2018. In dit eerdere besluit had de ACM vastgesteld dat de gemeente Harlingen de Mededingingswet heeft overtreden omdat zij niet alle kosten doorberekende bij het aanbieden van een gemeentelijke trailerhelling. Op deze manier concurreerde zij oneerlijk met Exploitatiemaatschappij de Ried B.V. die ook een trailerhelling exploiteert op een nabijgelegen plek. De gemeente had aangegeven de overtreding binnen afzienbare tijd te zullen beëindigen. Exploitatiemaatschappij de Ried B.V. heeft bezwaar gemaakt omdat zij van mening is dat de overtreding van de gemeente nog steeds niet is beëindigd. Daarnaast heeft zij de ACM verzocht om de gemeente Harlingen een last onder dwangsom op te leggen.

In deze beslissing op bezwaar is de ACM tot de conclusie gekomen dat de gemeente nog steeds de Mededingingswet overtreedt. Daarnaast heeft de ACM de gemeente een last onder dwangsom opgelegd en hieraan de eis verbonden dat de gemeente voor 23 mei 2019 alle kosten zal doorberekenen bij de exploitatie van de trailerhelling.

Wet Markt en Overheid

De overheid mag producten en diensten aanbieden op een markt. Zij moet zich daarbij wel aan de regels houden. Die regels zijn er om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de overheid. De ACM ziet toe op die regels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet Markt en Overheid, welke onderdeel uitmaakt van de Mededingingswet.