Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Knaek past voorwaarden aan voor opzeggen van abonnementen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft Knaek Promotions BV aangesproken om haar voorwaarden voor opzegging van abonnementen aan te passen. Hierin stond niet duidelijk vermeld dat consumenten hun abonnement maandelijks mochten opzeggen na het verlopen van de eerste vaste abonnementsperiode. Dit is in strijd met de wet. Knaek is een app waarmee studenten in Nederland en Vlaanderen bij verschillende bedrijven korting kunnen krijgen of kunnen sparen voor cashback. Naar aanleiding van het optreden van ACM heeft Knaek de voorwaarden aangepast. Het is nu wel duidelijk dat consumenten maandelijks kunnen opzeggen na het verlopen van de eerste vaste abonnementsperiode. Daarnaast krijgen studenten die vooruit hebben betaald een bedrag naar rato terug zodra ze opzeggen.

De regels

Als je een abonnement aangaat met een vaste looptijd, dan mag de aanbieder dit na afloop stilzwijgend verlengen. Wil je als consument eerder opzeggen? Dat kan, maar het contract eindigt pas aan het einde van deze vaste periode. Zeg je na de verlenging op? Dan kan een opzegtermijn gelden. Deze mag niet langer zijn dan 1 maand. Knaek had echter in de voorwaarden staan dat het contract pas stopt aan het eind van het studiejaar. Dit mag niet als het contract al verlengd is.

Snelle aanpak consumentenproblemen

De ACM heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om consumentenproblemen op te lossen. Bij haar keuze voor een aanpak zet de ACM de consument centraal. In dit geval kiest de ACM voor het aanspreken van het bedrijf om het probleem op te lossen. Via meldingen bij ACM ConsuWijzer blijft de ACM volgen of het bedrijf de afgesproken aanpassingen ook in praktijk brengt.