Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Klacht van TCS over toegang tot opstelspoor op emplacement Westhaven gegrond

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een klacht gegrond verklaard die Train Charter Services B.V. (TCS) heeft ingediend omdat ProRail een capaciteitsaanvraag van TCS heeft afgewezen.

Het betreft een ad hoc-aanvraag voor opstelcapaciteit van spoor 45 te Amsterdam Westhaven. Als reden voor het afwijzen van deze aanvraag geeft ProRail aan dat hij spoor 45 aan NS heeft verdeeld tijdens de jaardienstfase in een mondelinge afspraak. Tijdens de behandeling van deze klacht en de daaraan gekoppelde hoorzitting is het bestaan van deze afspraak niet aangetoond. De ACM stelt daarom vast dat spoor 45 niet is verdeeld in de jaardienstfase.

Voor de beoordeling van de ad hoc-aanvraag van TCS neemt de ACM de Netverklaring 2023 van ProRail als uitgangspunt. De ACM oordeelt op basis van de Netverklaring dat ProRail de aanvraag van TCS niet had mogen weigeren. De ACM concludeert dat ProRail bij de behandeling van de ad hoc-aanvraag van TCS in strijd heeft gehandeld met de Netverklaring en stelt vast dat daarmee sprake is van benadeling van TCS door ProRail in de zin van de Spoorwegwet.

De ACM komt tot het besluit dat ProRail de ad-hoc aanvraag van TCS moet toewijzen voor capaciteit op spoor 45 of op een voor TCS acceptabel alternatief spoor.

 

Documenten

Klacht van TCS over toegang tot opstelspoor op emplacement Westhaven gegrond (PDF - 325.26 KB)