Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Kinderboekenverkoper Splendid Club past verkooppraktijk aan

 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de eigenaar van het bedrijf Splendid Club aangesproken op zijn werkwijze bij de verkoop op straat van abonnementen op pakketten kinderboeken.  Al enige tijd ontving de ACM klachten over dit bedrijf. Het bedrijf heeft zijn verkooppraktijk aangepast. Het bedrijf informeert zijn klanten bij verkoop op straat voortaan beter over het abonnement en de bedenktijd. Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM: “Het is belangrijk dat consumenten weten waar ze ‘ja’ tegen zeggen en hoe het zit met de bedenktijd. Juist bij verkoop op straat is het belangrijk dat de verkoper consumenten daar goed over informeert.”

Wat is er aan de hand?

Splendid Club verkoopt op straat abonnementen op kinderboeken. Straatverkopers spreken ouders met kinderen aan en doen hen een aanbod voor een abonnement. Consumenten klaagden bij de ACM dat het vaak niet duidelijk was waar ze precies ‘ja’ tegen hadden gezegd. Achteraf bleek de genoemde prijs voor één pakket te zijn en niet voor de minimale afname van zes pakketten. Consumenten kregen geen afschrift van het contract, zodat ze de afspraken niet konden controleren.

Splendid Club past zijn verkooppraktijk aan:

  • Splendid Club is in het verkoopgesprek op straat duidelijk over het aanbod: wat de pakketten kosten, hoe vaak je ze ontvangt en hoe je het abonnement kunt opzeggen.
  • Splendid Club meldt dat er een bedenktijd geldt van 14 dagen na de eerste levering en dat het bedrijf pas daarna geld incasseert
  • De consument ontvangt een afschrift van de overeenkomst per mail. De consument moet ermee instemmen dat dit per mail gebeurt.
  • Splendid Club schrijft het abonnementsgeld alleen automatisch af als de consument hiervoor een schriftelijke machtiging heeft afgegeven.

Consumenten zijn sinds medio 2014 bij verkoop op straat beter beschermd. Bij aankopen boven de 50 euro geldt onder meer een bedenktijd van 14 dagen. Deze geldt hier omdat het om een doorlopend abonnement gaat.

Snelle aanpak consumentenproblemen

De ACM heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om consumentenproblemen op te lossen. Bij haar keuze voor een aanpak zet de ACM de consument centraal. In dit geval kiest de ACM voor een snelle, gerichte aanpak. In andere gevallen kiest de ACM ervoor een boete op te leggen.

De ACM zal de komende tijd in de gaten houden of Splendid Club zich aan de regels houdt. Consumenten die toch nog problemen ondervinden met dit bedrijf kunnen dit melden bij ConsuWijzer.