Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Jaarverslag netneutraliteit ACM: optreden tegen zero-ratingdienst en bijdrage debat heffingen contentaanbieders

T-Mobile is in 2023 gestopt met het aanbieden van de zero-ratingdienst Datavrije Muziek nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het bedrijf er – na een uitspraak van het Europese Hof - op had gewezen heeft dat deze dienst in strijd was met de Open Internet Verordening. Daarnaast heeft de ACM binnen het Europese Orgaan van telecomtoezichthouders (BEREC) een bijdrage geleverd aan het debat over het plan om een heffing op te leggen aan grote streamingsdiensten voor de afgifte van internetverkeer. Dat staat in het jaarverslag netneutraliteit over het jaar 2022 van de ACM.

Om te zorgen dat het internet zich vrij en onafhankelijk kan blijven ontwikkelen moeten alle internetaanbieders in Europa zich houden aan de Open Internet Verordening. Dat betekent dat zij internetverkeer niet mogen blokkeren en niet onnodig mogen beperken. Dit wordt netneutraliteit genoemd en is vastgelegd in de Open Internet Verordening. De ACM ziet toe op de naleving hiervan. In het jaarverslag netneutraliteit staat wat de toezichthouder de afgelopen twaalf maanden gedaan heeft om de netneutraliteit te garanderen.

Uitfasering zero-ratingsdiensten T-Mobile

T-Mobile bood de zero-ratingdienst Datavrije Muziek aan bestaande klanten aan. De ACM heeft in 2022 diverse gesprekken gevoerd met de telecomprovider om het bedrijf erop te wijzen dat ze deze dienst moesten uitfaseren. Zero-ratingdiensten, waarbij de provider dataverkeer van bepaalde typen content of applicaties niet in rekening brengt, zijn namelijk niet toegestaan als daarbij onderscheid gemaakt wordt op basis van type of categorieën dataverkeer. Dit volgt na een aanpassing van de richtsnoeren door BEREC. T-Mobile is op 31 maart 2023 volledig gestopt met de dienst Datavrije Muziek en heeft haar klanten en passend alternatief geboden.

ACM en netneutraliteit

De ACM houdt ontwikkelingen op het gebied van netneutraliteit scherp in de gaten en werkt daarbij nauw samen met Europese collega’s in BEREC-verband. Zo heeft ACM bijgedragen aan de BEREC-reactie op de Europese voorstellen om een heffing te introduceren voor grote contentaanbieders op het internet. Daarnaast monitort de ACM samen met de Europese toezichthouders het toenemend aanbod van WiFi in vliegtuigen. Aanbieders van deze internettoegangsdiensten moeten zich ook aan de regels houden voor onder andere het beheer van internetverkeer en transparantie.

De ACM blijft ook in het komende jaar nieuwe signalen over de toepassing van de netneutraliteitsregels bekijken. Iedereen kan signalen over netneutraliteit bij de ACM indienen. Dat kan telefonisch of schriftelijk en anoniem. Waar nodig zal de ACM dan actie ondernemen.