Kruimelpad

Besluit

Intrekking verzoek wijziging vergunning in zaak 6424 Ziekenhuis Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen

19-11-2019

Wat staat er in de melding?

Op 25 maart 2009 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit in zaak 6424/Ziekenhuis Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen, thans Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Adrz), een vergunning voor een fusie van de ziekenhuizen verleend. Aan de vergunning voor de fusie is onder meer een voorschrift verbonden waarbij Adrz zich aan een prijsplafond voor DBC’s in het B-segment moet houden. Adrz heeft op 5 november 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verzocht om dit voorschrift in te trekken. Op 18 november 2019 heeft het Adrz gemeld dit herzieningsverzoek in te trekken.