Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Handelsplatform maakt betere uitwisseling elektriciteit in Europa mogelijk

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat akkoord met het gebruik in Nederland van het Europese Cross Border Intraday (XBID)-platform, waarop elektriciteit voor de korte termijn kan worden verhandeld binnen Europa. Dit is een mijlpaal in de Europese integratie van de elektriciteitsmarkt. Dit platform maakt het mogelijk om elektriciteit snel en flexibel uit te wisselen tussen Europese landen. Deze mogelijkheid is belangrijk voor een succesvolle energietransitie. De ACM ziet er op toe dat de energievoorziening ook in de toekomst betrouwbaar, betaalbaar én duurzaam is.

Aanbod duurzame energie wisselt

De snelle en flexibele uitwisseling van elektriciteit binnen Europa is nodig nu we steeds meer gebruik gaan maken van zonne- en windenergie. Het aanbod van deze duurzame energie wisselt immers naarmate de zon schijnt en de wind waait, terwijl de eenmaal geproduceerde elektriciteit slechts beperkt kan worden opgeslagen.

Een uur van te voren nog handelen

De grensoverschrijdende handel in elektriciteit met het XBID-platform betreft de zogenaamde intraday-markt. Op die markt kan een marktpartij tot een uur van te voren nog in elektriciteit handelen. Een marktpartij kan op dit platform direct op basis van de prijs beslissen om wel of niet te handelen. Het maakt niet uit, uit welk land de elektriciteit komt en of er voldoende transportcapaciteit is. Het platform berekent dit zelf waardoor de marktpartij direct de prijs ziet waarvoor elektriciteit beschikbaar is. Dit wordt ook wel impliciete handel genoemd.

In eerste instantie zal een tiental Europese landen deelnemen. Naar verwachting zijn binnen afzienbare tijd alle Europese landen aangesloten.

Platform start op 13 juni

De ACM is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het XBID-platform. Met dit besluit wijzigt de Netcode elektriciteit, Systeemcode elektriciteit en Begrippencode elektriciteit zodat het XBID-platform op 13 juni 2018 kan starten.

Energiemarkt in transitie

De ‘Energiemarkt in transitie’ staat op de agenda van de ACM de komende jaren. De ACM wil de overstap naar duurzame energie efficiënt laten verlopen zodat de energietransitie niet duurder wordt dan nodig is. Goed werkende markten zijn daarin onmisbaar. Op weg naar duurzame energie moeten consumenten en bedrijven op de levering van energie kunnen blijven vertrouwen.

Meer informatie over de energiemarkt in transitie

 

Meer in deze zaak