Kruimelpad

Besluit

Codebesluit Cross Border Intraday (XBID) platform

08-06-2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland om de intraday handel in elektriciteit via het Europese Cross Border Intraday (hierna: XBID) platform mogelijk te maken. De ACM wijzigt de Netcode elektriciteit, Systeemcode elektriciteit en Begrippencode elektriciteit zodat het XBID platform per 13 juni 2018 gebruikt kan worden.

Met het XBID platform kan landsgrensoverschrijdende intradayhandel in elektriciteit plaatsvinden. Hierbij wordt de landsgrensoverschrijdende (transport-)capaciteit en de elektriciteit gelijktijdig door marktpartijen verhandeld (zogeheten impliciete handel). Het XBID platform is geschikt voor het aanbieden van intradayhandel door meerdere beurzen in Nederland.

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?