Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Grafton mag Polvo overnemen (concentratiebesluit)

Wat staat er in het besluit?

Grafton Holdings Netherlands B.V. mag Polvo B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 11 april 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

Beide partijen zijn actief als technische groothandel ten behoeve van professionele afnemers in de bouw. Zij leveren onder andere gereedschappen, hang- en sluitwerk en bevestigingsmaterialen (ijzerwaren).

Concurrentie

De onderneming die door de overname ontstaat, heeft meer dan 100 vestigingen in Nederland en wordt een van de grootste technische groothandels ten behoeve van de levering aan professionele afnemers. De ACM heeft onderzocht wat de gevolgen van de overname zijn voor de mededinging, door onder andere interviews te houden met verschillende afnemers en concurrenten. Uit het marktonderzoek van de ACM blijkt dat na de overname technische groothandels als Destil, Mastermate en Bouwmaat zowel landelijk als regionaal voor voldoende concurrentie blijven zorgen. De ACM heeft daarom geen reden om aan te nemen dat de concurrentie wordt belemmerd.

Inkoop

Door de overname zullen ook verschuivingen plaatsvinden op de inkoopmarkt. De partijen zijn namelijk nu nog aangesloten bij verschillende inkooporganisaties. De gezamenlijke participatie van marktpartijen in inkooporganisaties vraagt om alertheid. Samenwerking kan risico’s opleveren voor bijvoorbeeld uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie of coördinatie van inkoop. De Leidraad Samenwerking tussen Concurrenten laat zien hoe de ACM aan de hand van de Mededingingswet een aantal regelmatig voorkomende samenwerkingsvormen tussen concurrenten beoordeelt.

Wanneer mag de fusie niet doorgaan?

Een fusie of overname mag niet doorgaan als het samengaan van de bedrijven negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie. En daarmee uiteindelijk ook voor de consument negatief uitpakt. De bedrijven kunnen dan oplossingen aandragen om de gevolgen van de fusie of overname voor de concurrentie te verminderen.

Vindt de ACM de voorgestelde oplossingen voldoende? Dan mag de fusie of overname doorgaan. Accepteren wij die oplossingen niet? Dan moeten de bedrijven een vergunning bij ons aanvragen en doen wij nader onderzoek in een zogeheten tweede fase.

Vergunning aanvragen

Als de bedrijven een vergunning aanvragen, dan neemt de ACM binnen 13 weken een beslissing of de fusie of overname wel of niet door mag gaan. Ook in deze periode kunnen de bedrijven oplossingen aandragen.

Soms heeft de ACM meer informatie nodig. We vragen die informatie dan op bij de bedrijven die een fusie of overname hebben aangemeld. We zetten in dat geval de behandeltermijn stil totdat we die informatie hebben ontvangen.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 

Documenten

Grafton mag Polvo overnemen (concentratiebesluit) (PDF - 36.88 KB)