Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuringsbesluit methodologie artikel 156, elfde lid, van de SO Verordening

Dit goedkeuringsbesluit van de ACM vloeit voort uit artikel 156, elfde lid, van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: SO Verordening). 

Meer informatie over deze Verordening

 

Documenten

Openbaar goedkeuringsbesluit n.a.v. voorstel TenneT (PDF - 22.69 MB)

Zie ook