Kruimelpad

Besluit

Goedkeuringsbesluit methodologie artikel 156, elfde lid, van de SO Verordening

12-04-2019

Dit goedkeuringsbesluit van de ACM vloeit voort uit artikel 156, elfde lid, van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: SO Verordening). 

Meer informatie over deze Verordening