Kruimelpad

Besluit

Goedkeuring voor uitzetten TDM-interconnectie door KPN

03-11-2020

De telecomnetwerkwerken van de verschillende aanbieders zijn aan elkaar gekoppeld of geïnterconnecteerd. Deze interconnecties waren oorspronkelijk allemaal circuitgeschakeld. Deze techniek heet TDM. Dit wordt nu stapsgewijs vervangen door IP-interconnectie. Het grootste deel van het verkeer gaat inmiddels al via IP-interconnecties. KPN wil per 1 oktober 2021 de TDM-interconnectie helemaal uitzetten. Op grond van het marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte (FTA-MTA5) moet KPN de ACM hiervoor om toestemming vragen. Deze ACM heeft getoetst of het voorstel van KPN aan alle eisen uit FTA-MTA5 voldoet en geoordeeld dat dit zo is. KPN mag derhalve per 1 oktober 2021 TDM-interconnectie uitzetten. Partijen die nu nog een TDM-interconnectie hebben met KPN hebben hiermee ook duidelijk wanneer zij geheel moeten zijn overgestapt op IP-interconnectie.