Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring verdeling congestie-inkomsten BritNed (FCA Verordening)

De ACM keurt het voorstel van BritNed Development Limited (hierna: BritNed) voor een methodologie voor de verdeling van congestie-inkomsten uit de veiling van langetermijntransmissierechten goed.

Deze methodologie bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar één van.

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 57 van de FCA Verordening een voorstel indienen voor een methodologie voor de verdeling van congestie-inkomsten. Op 14 juni 2018 ontving de ACM het voorstel van BritNed.

Het voorstel betreft een gezamenlijk voorstel van alle transmissiesysteembeheerders (hierna: TSB’s). Het voorstel vergemakkelijkt de efficiënte langetermijnexploitatie en -ontwikkeling van het elektriciteitstransmissiesysteem en de efficiënte werking van de elektriciteitsmarkt van de Unie. In het voorstel staan regelingen om de congestie-inkomsten te verdelen.

Dat voorstel kon door de ACM niet worden goedgekeurd. Daarom heeft de ACM op 11 december 2018 aan BritNed verzocht het voorstel te wijzigen. Op 18 maart 2019 heeft BritNed aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 17 juni 2019 keurt de ACM het voorstel voor de methodologie voor de verdeling van congestie-inkomsten goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de FCA Verordening.

De regulerende instanties van de Europese Unie hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

CID Besluit BritNed (PDF - 727.84 KB)