Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring projectvoorstel GTS incrementele capaciteit 2017

De ACM keurt het projectvoorstel van GTS voor het incrementele capaciteitsproces 2017 goed.

De Europese netcode over capaciteitsallocatie (NC-CAM) bepaalt dat GTS elk oneven jaar de markt moet bevragen: hebben marktpartijen bovenop de aangeboden transportcapaciteit nog behoefte aan extra transportcapaciteit? Als hieruit blijkt dat er voldoende extra vraag is, start de TSO een proces dat kan leiden tot een investering waarmee meer capaciteit beschikbaar komt. Deze capaciteit noemen we incrementele capaciteit.

Uit de marktbevraging in 2017 is extra vraag gekomen voor interconnectie-capaciteit op de Nederlands-Duitse grens. GTS is vervolgens in coördinatie met de Duitse transmissiesysteembeheerders een proces voor incrementele capaciteit gestart. Deze capaciteit wordt in de jaarveiling van juli 2019 aangeboden. Alleen als er voldoende incrementele capaciteit wordt verkocht aan beide zijden van de grens, gaan de netbeheerders de capaciteit ook daadwerkelijk bouwen.

Voordat de netbeheerders de incrementele capaciteit in de jaarveiling aanbieden moeten zij een projectvoorstel ter goedkeuring aanbieden aan de betrokken regulerende instanties. GTS heeft een projectvoorstel aan de ACM aangeboden, en met dit besluit keurt de ACM dat projectvoorstel goed.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Goedkeuring projectvoorstel GTS incrementele capaciteit 2017 (PDF - 166.07 KB)
 

Bijlagen

Project proposal incremental capacity process 2017 (PDF - 542.52 KB) Amendment project proposal incremental (PDF - 215.22 KB)