Kruimelpad

Besluit

Geschilbesluit VodafoneZiggo/KPN niet-geografische nummers

07-01-2020

In dit besluit beslecht de ACM het geschil tussen VodafoneZiggo en KPN over de hoogte van de tarieven voor niet-geografische telefoonnummers.

VodafoneZiggo heeft een aanvraag tot geschilbeslechting ingediend omdat zij van mening is dat KPN haar tarieven in rekening brengt die in strijd zijn met artikel 5 van het Besluit Interoperabiliteit. De essentie van deze bepaling is dat voor het bellen naar niet-geografische nummers, tarieven moeten worden gehanteerd, die vergelijkbaar zijn met de tarieven voor het bellen naar geografische nummers.

ACM concludeert op basis van een eerdere uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven artikel 5 BI niet kan worden toegepast op verkeersstromen waarbij sprake is van indirecte interconnectie.

Na een beoordeling van de niet-geografische verkeersstromen tussen VodafoneZiggo en KPN die op basis van directe interconnectie verlopen, is de ACM van oordeel dat KPN bij vier verkeersstromen hogere tarieven in rekening heeft gebracht dan op grond van artikel 5 BI is toegestaan.