Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit USG-TenneT

Landelijk netbeheerder TenneT moet het hoogspanningsnet van Utility Support Group (USG) in eigendom en beheer nemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten in een geschil tussen deze twee partijen. USG wil het eigendom en beheer van het 150 kV-net op industrieterrein Chemelot te Geleen overdragen aan TenneT, maar de landelijk netbeheerder stelde dat het in deze zaak niet ging om een onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet. De ACM stelt vast dat dat wel het geval is.

Wat is de situatie?

USG is de eigenaar van het net op het industrieterrein Chemelot te Geleen en heeft daarvoor geen ontheffing, zoals bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Bij het net horen vier schakelstations en daarachter zit een groot aantal aangeslotenen. Via een van de schakelstations wordt ook een warmtekrachtcentrale van RWE ingevoed.

Wat is het geschil?

USG wenst het eigendom en beheer van zijn hoogspanningsnet aan een netbeheerder over te dragen. Sinds januari 2019 zijn USG en TenneT in overleg over de overname van de 150 kV-infrastructuur op het Chemelot-terrein. TenneT weigerde het eigendom en beheer van het net van USG over te nemen. Toen overleg tussen de partijen geen oplossing opleverde, werd het geschil voorgelegd aan de ACM.

In het geschil staat de vraag centraal of TenneT in strijd heeft gehandeld met de op haar rustende verplichtingen uit de E-wet en de daarop gebaseerde regelgeving door te weigeren het 150 kV-net op het industrieterrein Chemelot in eigendom en beheer te nemen.

Het besluit van de ACM

TenneT is op grond van artikel 10, tweede lid, van de E-wet aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Dat net omvat volgens artikel 10, eerste lid, van de E-wet alle netten van 110 kV en hoger. Het net dat USG wenst over te dragen wordt bedreven op 150 kV en valt dus onder de definitie van het landelijk hoogspanningsnet. Artikel 10a, vierde lid, van de E-wet bepaalt dat TenneT, als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, moet beschikken over de eigendom van het landelijk hoogspanningsnet. De eigendom van het net op het Chemelot-terrein berust echter momenteel niet bij TenneT, maar bij USG. TenneT moet dus eigenaar worden van de 150 kV-infrastructuur op het Chemelot-terrein. Door dat te weigeren, handelt TenneT in strijd met artikel 10a, vierde lid, van de E-wet.

De ACM sluit hiermee aan bij haar besluit in de zaak Deltius tegen TenneT, van 7 augustus 2015 in zaak 15.0360.12.

 

Documenten

Geschilbesluit USG-TenneT (PDF - 252.23 KB)