Kruimelpad

Besluit

Geschilbesluit TenneT – Stedin

17-06-2019

De ACM heeft niet vast kunnen stellen dat Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin) in strijd met de Elektriciteitswet heeft gehandeld door werkzaamheden in haar net niet uit te voeren. Deze werkzaamheden waren het gevolg van een wijziging van de netconfiguratie van het net van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT), ter uitvoering van de aansluit- en transporttaken van TenneT.

TenneT heeft een nieuw 150 kV station gerealiseerd in Middelharnis en haar oude station in Geervliet opgeheven. Stedin had een aansluiting op het station in Geervliet. In overleg hebben TenneT en Stedin besloten de aansluiting te verplaatsen naar het nieuwe station in Middelharnis. TenneT heeft de kosten voor het verplaatsen van deze aansluiting gedragen. In opdracht van TenneT zijn door Joulz ook werkzaamheden uitgevoerd aan de secundaire installatie van Stedin, die zich achter het overdrachtspunt bevindt.

TenneT heeft gesteld dat Stedin in overtreding van de Elektriciteitswet deze werkzaamheden niet heeft uitgevoerd en ook dat Stedin de door TenneT voor deze werkzaamheden gemaakte kosten niet wil vergoeden.

In het geschilbesluit heeft de ACM uitgelegd dat een overtreding van de door TenneT aangedragen normen in deze situatie niet aan de orde is, omdat de norm die zou zijn overtreden onvoldoende is geconcretiseerd. Ook concludeert de ACM dat zij geen overtreding vast kan stellen van een situatie die zich niet heeft voorgedaan.

De ACM heeft de klacht van TenneT tegen Stedin dan ook ongegrond verklaard.