Kruimelpad

Besluit

Geschilbesluit KPN en Robin Mobile over art. 11.11 Tw.

03-10-2019

KPN moet haar beleid bij de aanpak van hinderlijke of kwaadwillende anonieme telefoonoproepen aanpassen. Zo oordeelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een geschil tussen KPN en Robin Mobile.

Robin Mobile is het niet eens met de manier waarop KPN te werk gaat bij onderzoeken naar hinderlijke of kwaadwillende anonieme telefoonoproepen van klanten van KPN aan klanten van Robin Mobile. Als een klant van Robin Mobile klaagt over een anonieme beller die klant is bij KPN, moet KPN hier onderzoek naar doen. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 11.11, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet. Tijdens dit onderzoek verstrekt KPN aan de anonieme beller het telefoonnummer van degene die wordt gebeld. Overigens is de ACM niet bevoegd om te oordelen of het verstrekken van het volledige telefoonnummer van de klager aan de anonieme beller geoorloofd is onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens is daarvoor als toezichthouder verantwoordelijk.

De ACM oordeelt nu dat KPN op verzoek altijd onderzoek moet doen naar hinderlijke of kwaadwillende oproepen. Maar KPN is op grond van de Telecommunicatiewet niet gerechtigd om het telefoonnummer van degene die wordt gebeld te verstrekken aan de anonieme beller. KPN mag bovendien niet volstaan met alleen een verwijzing naar het Bel-me-niet Register als blijkt dat de oproepen door een callcenter worden gepleegd. KPN moet in dat geval de procedure voortzetten en afronden zoals KPN dat ook doet bij oproepen door natuurlijke personen.